Liên đoàn Lao động TP. Cam Ranh: Triển khai kế hoạch về công tác đại hội công đoàn các cấp

  Báo Khánh Hòa
  9 liên quanGốcKhánh Hòa

  Liên đoàn Lao động TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về công tác đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028 cho hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở.

  Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến một số nội dung về: Công tác xây dựng văn kiện, thời gian và phương thức đại hội; thành lập các tiểu ban hoặc phân công cán bộ, đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị đại hội; tiêu chuẩn nhân sự tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn; công đoàn cơ sở đại hội điểm; kinh phí tổ chức đại hội…

  Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp công đoàn chủ động thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch đại hội cụ thể, theo tình hình và báo cáo cấp ủy; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, đồng thời đề nghị chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng chương trình đề ra.

  PHÚ AN

  Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202209/lien-doan-lao-dong-tp-cam-ranh-trien-khai-ke-hoach-ve-cong-tac-dai-hoi-cong-doan-cac-cap-8262586/