LHQ bổ nhiệm tân Giám đốc UNDP tại Mianma

    Gốc

    Liên hợp quốc đã thông báo bổ nhiệm nhà ngoại giao Bishow Parajuli làm người đứng đầu Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Mianma, thay ông Charles Petrie, người đột ngột bị chính quyền quân sự nước này trục xuất hồi năm 2007.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251043/Default.aspx