Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam 2022

  Báo VietnamPlus
  2 liên quanGốcHà Nội

  Chiều 6/7, tại Hà Nội diễn ra Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo 'Tổ quốc bên bờ sóng.'

  Chiều 6/7, tại Hà Nội diễn ra Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng.'' Trong ảnh: Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022. (Ảnh: TTXVN)

  Chiều 6/7, tại Hà Nội diễn ra Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng.'' Trong ảnh: Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu dự lễ phát động. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu dự lễ phát động. (Ảnh: TTXVN)

  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''.(Ảnh: TTXVN)

  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''.(Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động. (Ảnh: TTXVN)

  Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng'' được ứng dụng công nghệ 3D trưng bày 121 tác phẩm ảnh nghệ thuật, trong đó có 110 ảnh đơn và 11 ảnh bộ được lựa chọn ra từ gần 6.000 tác phẩm tham dự. (Ảnh: TTXVN)

  Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng'' được ứng dụng công nghệ 3D trưng bày 121 tác phẩm ảnh nghệ thuật, trong đó có 110 ảnh đơn và 11 ảnh bộ được lựa chọn ra từ gần 6.000 tác phẩm tham dự. (Ảnh: TTXVN)

  (Ảnh: TTXVN)

  (Ảnh: TTXVN)

  (Ảnh: TTXVN)

  (Ảnh: TTXVN)

  Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng'' được ứng dụng công nghệ 3D trưng bày 121 tác phẩm ảnh nghệ thuật, trong đó có 110 ảnh đơn và 11 ảnh bộ được lựa chọn ra từ gần 6.000 tác phẩm tham dự. (Ảnh: TTXVN)

  Triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng'' được ứng dụng công nghệ 3D trưng bày 121 tác phẩm ảnh nghệ thuật, trong đó có 110 ảnh đơn và 11 ảnh bộ được lựa chọn ra từ gần 6.000 tác phẩm tham dự. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu tham quan triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu tham quan triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu tham quan triển lãm thực tế ảo. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu tham quan triển lãm thực tế ảo. (Ảnh: TTXVN)

  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu tham quan triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  Các đại biểu tham quan triển lãm thực tế ảo ''Tổ quốc bên bờ sóng''. (Ảnh: TTXVN)

  (Ảnh: TTXVN)

  (Ảnh: TTXVN)

  (Ảnh: TTXVN)

  (Ảnh: TTXVN)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/le-phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu-kien-thuc-ve-bien-dao-viet-nam-2022/803333.vnp