Lễ hội ở miền Trung - Tây Nguyên: Đơn điệu, sáo mòn

    Gốc

    (NLĐ)- Tại hội nghị đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội 2007 - 2008 khu vực miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ở Đà Nẵng vào ngày 17-7, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho rằng: Trước thách thức “xã hội hóa” lễ hội, nhiều địa phương đã bộc lộ những yếu kém, nảy sinh một số vấn đề gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân; các lễ hội còn đơn điệu, na ná về cung cách tổ chức...

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/232409.asp