Lễ hội cầu ngư - nét đặc trưng của cư dân vùng biển

Lễ hội cầu ngư của người dân vùng biển từng bước thành nét văn hóa đặc trưng và trong tương lai là sản phẩm du lịch độc đáo.

Nguồn PLO: https://tv.plo.vn/le-hoi-cau-ngu-net-dac-trung-cua-cu-dan-vung-bien-post719276.html