Lầu Năm Góc thừa nhận đang thất bại ở Ápganixtan, sẽ sửa đổi chiến lược khu vực

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Quân đội Mỹ ngày 10/9 thừa nhận rằng họ vẫn chưa giành được thắng lợi trong cuộc chiến chống lại phong trào nổi loạn ngày càng tăng ở Ápganixtan, đồng thời cho biết sẽ sửa đổi chiến lược đối với khu vực này.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.42589.qdnd