Latitude XT: MTXT có thể chuyển đổi thành máy tính bảng của Dell

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Màn hình của máy tính xách tay (MTXT) mới có thể lật khiến MTXT biến từ dạng truyền thống thành một chiếc máy tính bảng (MTB).

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8577&t=pcolarticle