Lắp ráp phòng thí nghiệm Columbus vào Trạm ISS

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Hôm qua 11.2, các phi hành gia của tàu Atlantis đã thực hiện chuyến đi bộ đầu tiên ra ngoài không gian sau một ngày bị tạm hoãn. Trong chuyến đi bộ này, các nhà du hành đã chuyển thành công phòng thí nghiệm Columbus sang Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/2/12/225749.tno