Lập “quỹ đen” để... ăn nhậu

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Từ năm 2000-2006 Trung tâm giống nông nghiệp Cần Thơ đã tự ý lập nhiều loại quỹ trái phép như: quỹ dịch vụ, quỹ hợp đồng, quỹ đề tài khoa học, quỹ hợp đồng trình diễn lúa giống...với số tiền lên đến 919.222.480 đồng. Trong đó, số tiền chi sai mục đích theo dự toán ngân sách được duyệt là hơn 355 triệu đồng...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/6/93060.cand