Lắp đặt 62 biển báo có trẻ em tại đường có cổng trường học ở thành phố Lào Cai

Trong 2 ngày 12 - 13/6, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố Lào Cai và một số ngành của thành phố tổ chức lắp đặt bổ sung biển báo có trẻ em và biển báo khu dân cư tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

 Lắp đặt biển tại khu vực gần cổng Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai.

Lắp đặt biển tại khu vực gần cổng Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai.

 Lắp đặt biển tại khu vực gần cổng Trường THCS và Trường Tiểu học phường Bình Minh.

Lắp đặt biển tại khu vực gần cổng Trường THCS và Trường Tiểu học phường Bình Minh.

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã lắp đặt bổ sung 62 biển báo có trẻ em tại 31 tuyến đường có các cổng trường học trên địa bàn thành phố và 5 biển báo khu dân cư tại 5 tuyến đường đầu vào thành phố.

 Lắp đặt biển báo khu dân cư tại đường Phạm Văn Xảo, phường Lào Cai.

Lắp đặt biển báo khu dân cư tại đường Phạm Văn Xảo, phường Lào Cai.

Việc cắm biển báo có trẻ em tại các cổng trường học nhằm báo hiệu cho các phương tiện, người tham gia giao thông nhận biết sớm về nguy hiểm tại khu vực để chủ động phòng ngừa khi đi vào. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực trường học trên địa bàn thành phố, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng các cổng trường an toàn giao thông.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lap-dat-62-bien-bao-co-tre-em-tai-duong-co-cong-truong-hoc-o-thanh-pho-lao-cai-post385349.html