Lập 65 tổ tuần tra lưu động, xử phạt kịp thời trường hợp cố tình không đội MBH

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, sau 1 tháng thực hiện việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) trên các tuyến đường đã xuất hiện tình trạng đối phó với các chốt kiểm tra xử lý của lực lượng công an.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=38314