Lao đao với hạn "bà Chằng"

    Gốc

    Giữa mùa mưa mà vựa lúa Ea Súp của Đắk Lắk phải chịu khát vì khô hạn, hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị mất trắng.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/7/28/252940.tno