Lạng Sơn: Thị trấn Đồng Đăng khai thác gỗ thông sai quy định

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 10-9, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã có thông báo, kết luận UBND thị trấn Đồng Đăng vi phạm quy định về quản lý, khai thác lâm sản; thiếu tinh thần trách nhiệm...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130564&sub=67&top=40