Lãng phí ngân sách

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tình trạng giá cả gia tăng quá cao và dẫn đến lạm phát ở mức đáng báo động ở nước ta hiện nay có rất nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Một trong những nguyên nhân rất quan trọng trực tiếp gây nên lạm phát đó là sự lãng phí tài sản, ngân sách của các cơ quan nhà nước...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.36449.qdnd