Lặng lẽ và khiêm nhường

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Lặng lẽ và khiêm nhường như chính tên gọi của mình, Quân đội nhân dân, như nét dáng thủy chung màu áo lính...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.tulieuphongsu.24691.qdnd