Lần đầu tiên: Chọn mặt gửi... đấu giá

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản chưa “đấu” đã thua! Việc xét chọn đơn vị để ủy quyền bán đấu giá tài sản công là hướng tiến bộ. Tuy nhiên, lấy mức phí để “đấu”...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/10/16/090954/10793