TP.HCM lập đề án thu hồi, đấu giá đất trước khi có dự án

TP.HCM lập đề án thu hồi, đấu giá đất trước khi có dự án

Theo Giám đốc sở TNMT TP.HCM, việc thu hồi đất trước khi có dự án để đấu giá sẽ tạo ra nguồn kinh phí phát...
TP Hồ Chí Minh: Tổng kiểm tra 101 dự án ven sông Sài Gòn

TP Hồ Chí Minh: Tổng kiểm tra 101 dự án ven sông Sài Gòn

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chưa thống kê được số lượng khu đô thị bó mặt sông

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chưa thống kê được số lượng khu đô thị bó mặt sông

Khai thác tài nguyên sông rạch hiệu quả

Khai thác tài nguyên sông rạch hiệu quả

Lãng phí quỹ đất hành lang bảo vệ sông, rạch

Lãng phí quỹ đất hành lang bảo vệ sông, rạch

Cận cảnh các khu ổ chuột hôi thối, ô nhiễm nặng ở Sài Gòn

Cận cảnh các khu ổ chuột hôi thối, ô nhiễm nặng ở Sài Gòn

Chú trọng lợi ích cộng đồng trong quy hoạch bờ sông

Chú trọng lợi ích cộng đồng trong quy hoạch bờ sông

Khôi phục mỹ quan sông Sài Gòn bằng cách nào?

Khôi phục mỹ quan sông Sài Gòn bằng cách nào?

Cận cảnh hành lang bảo vệ sông Sài Gòn bị 'độc chiếm'

Để sông, rạch phục vụ cộng đồng

Để sông, rạch phục vụ cộng đồng

TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp, nguồn lực để phát huy giá trị của hệ thống sông rạch

TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp, nguồn lực để phát huy giá trị của hệ thống sông rạch

Không để các dự án biến không gian sông Sài Gòn thành… 'của riêng'

Không để các dự án biến không gian sông Sài Gòn thành… 'của riêng'

Kiến nghị giao đất cho chủ đầu tư dự án đến mép bờ cao sông rạch

Kiến nghị giao đất cho chủ đầu tư dự án đến mép bờ cao sông rạch

Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng dự án bất động sản lấn chiếm sông Sài Gòn

Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng dự án bất động sản lấn chiếm sông Sài Gòn

Tìm giải pháp quy hoạch bờ sông cho cộng đồng

Tìm giải pháp quy hoạch bờ sông cho cộng đồng

View sông... view tiền

Bộ Tài chính phối hợp gỡ vướng Dự án giải quyết ngập do triều tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính phối hợp gỡ vướng Dự án giải quyết ngập do triều tại TP. Hồ Chí Minh

Vì sao bờ sông Sài Gòn phải cõng dày đại dự án?

Vì sao bờ sông Sài Gòn phải cõng dày đại dự án?