Kiến nghị giải pháp để giải cứu kênh rạch ở TP.HCM

Kiến nghị giải pháp để giải cứu kênh rạch ở TP.HCM

Chú trọng lợi ích cộng đồng trong quy hoạch bờ sông

Chú trọng lợi ích cộng đồng trong quy hoạch bờ sông

Khôi phục mỹ quan sông Sài Gòn bằng cách nào?

Khôi phục mỹ quan sông Sài Gòn bằng cách nào?

Sông Sài Gòn 'không của riêng ai'!

Sông Sài Gòn 'không của riêng ai'!

Hồi sinh bản sắc đô thị sông nước

Hồi sinh bản sắc đô thị sông nước

Cận cảnh hành lang bảo vệ sông Sài Gòn bị 'độc chiếm'

Cận cảnh hành lang bảo vệ sông Sài Gòn bị 'độc chiếm'

Mặt tiền sông, biển cho ai?

Mặt tiền sông, biển cho ai?

Giải pháp nào để phát triển bờ kè sông, kênh nội thành?

Giải pháp nào để phát triển bờ kè sông, kênh nội thành?

TP Hồ Chí Minh phải có định hướng chiến lược trong quy hoạch sông nước

TP Hồ Chí Minh phải có định hướng chiến lược trong quy hoạch sông nước

'Đất vàng' dọc sông Sài Gòn đang bị biến thành của riêng

'Đất vàng' dọc sông Sài Gòn đang bị biến thành của riêng

TP.HCM: Xây kè, rà soát lại quy hoạch không gian sông rạch

TP.HCM: Xây kè, rà soát lại quy hoạch không gian sông rạch

TP.HCM kêu gọi tư nhân phát triển đô thị ven sông

TP.HCM kêu gọi tư nhân phát triển đô thị ven sông

Sông rạch Sài Gòn bị 'bức tử' như thế nào?

Quy hoạch bờ kè, đất ven sông hiệu quả

Quy hoạch bờ kè, đất ven sông hiệu quả

Chưa chú trọng khai thác cảnh quan 2 bên bờ sông

Chưa chú trọng khai thác cảnh quan 2 bên bờ sông

TP.HCM tìm giải pháp 'đánh thức' tiềm năng kênh rạch

TP.HCM tìm giải pháp 'đánh thức' tiềm năng kênh rạch

Thôn tính 'đất vàng' ven sông Sài Gòn: Tài sản chung biến thành của riêng

Thôn tính 'đất vàng' ven sông Sài Gòn: Tài sản chung biến thành của riêng

Để sông, rạch phục vụ cộng đồng

Để sông, rạch phục vụ cộng đồng

Bờ sông Sài Gòn đang bị 'băm nát' làm của riêng

Bờ sông Sài Gòn đang bị 'băm nát' làm của riêng

Định hướng, quy hoạch kè bờ sông và sử dụng đất ven sông

Định hướng, quy hoạch kè bờ sông và sử dụng đất ven sông

Không để không gian sông Sài Gòn thành của dự án nhà ở

Không để không gian sông Sài Gòn thành của dự án nhà ở

TPHCM tìm giải pháp khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông rạch vì lợi ích công cộng

TPHCM tìm giải pháp khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông rạch vì lợi ích công cộng

TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp, nguồn lực để phát huy giá trị của hệ thống sông rạch

TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp, nguồn lực để phát huy giá trị của hệ thống sông rạch

Mở hướng khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch từ các con sông trong đô thị TP Hồ Chí Minh

Mở hướng khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch từ các con sông trong đô thị TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh: Sớm di dời nhà ở để phát triển bờ kè sông kênh rạch

TP Hồ Chí Minh: Sớm di dời nhà ở để phát triển bờ kè sông kênh rạch

Không để các dự án biến không gian sông Sài Gòn thành… 'của riêng'

Không để các dự án biến không gian sông Sài Gòn thành… 'của riêng'

Kiến nghị giao đất cho chủ đầu tư dự án đến mép bờ cao sông rạch

Kiến nghị giao đất cho chủ đầu tư dự án đến mép bờ cao sông rạch

Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng dự án bất động sản lấn chiếm sông Sài Gòn

Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng dự án bất động sản lấn chiếm sông Sài Gòn

Tìm giải pháp quy hoạch bờ sông cho cộng đồng

Tìm giải pháp quy hoạch bờ sông cho cộng đồng

View sông... view tiền

TP. Hồ Chí Minh: Sắp xử lý nhiều công trình lấn chiếm kênh rạch