Làm thế nào mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Cơ chế tài chính y tế thông qua bảo hiểm y tế (BHYT) đã và đang được thực hiện tại 91 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 30 nước đã thực hiện được BHYT toàn dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137942&sub=127&top=39