Làm sổ đỏ đối với đất mua bằng giấy tay?

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nhà tôi có mua một mảnh đất năm 1998, khi mua chỉ làm giấy trao tay (dùng tên chồng tôi mua) có chứng nhận của cấp xã có thẩm quyền. Đến năm 2002...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/07/21/013232/9182