Làm rõ giải pháp nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của Thủ đô trong giai đoạn mới

Sáng 24-12, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy 'Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025' đã họp với các sở, ngành để lấy ý kiến cho dự thảo đề cương Chương trình.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại cuộc họp.

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Ngọc Nam, dự thảo Chương trình lần này kế thừa nội dung của Chương trình giai đoạn 2016-2020. Đề cương gồm 3 phần chính cùng phụ lục, bao gồm những vấn đề: Đánh giá kết quả giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025 và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đại diện các sở đã đóng góp ý kiến cho Đề cương. Trong đó, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho rằng, cần làm rõ hơn nội dung liên quan đến mô hình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập với tầm nhìn dài hạn; nên xác định nguồn thu, khả năng thu nội địa, với sự đóng góp từ doanh nghiệp tư nhân bên cạnh việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới. Dự thảo cũng nên tách biệt rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện...

Theo ông Nguyễn Gia Phương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội, để tăng trưởng nhanh và phù hợp trong tình hình mới nên chủ động và nhấn mạnh phương thức xúc tiến đầu tư tại chỗ; đề cập thỏa đáng đến việc chuẩn bị nguồn lực, hạ tầng để sẵn sàng thu hút vốn đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài có chất lượng cao hơn vào thành phố.

Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội Đậu Ngọc Hùng nêu ý kiến cần có sự hợp tác thường xuyên và chặt chẽ giữa các sở, ngành với đơn vị làm thống kê; từ đó có thể cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu nhằm làm tốt chức năng cung cấp thông tin thống kê trên địa bàn.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, việc soạn thảo đề cương cần tiếp tục thu thập thông tin, tham vấn và bám sát ý kiến chỉ đạo của thành phố, sát với chủ đề, yêu cầu của Chương trình 02 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đề cương cần có đầy đủ thông tin, nhất là số liệu, các bảng biểu để thuận tiện so sánh, thật sự như “con số biết nói”, nêu bật tiềm năng, thực trạng nhằm hỗ trợ việc đánh giá, so sánh và hoạt động điều hành của thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng và yêu cầu bảo đảm chất lượng của Đề cương Chương trình 02. Ban soạn thảo cần nghiên cứu, đáp ứng tốt các yêu cầu cả về nội dung, cách tiếp cận và kịp thời phân tích những nét, diễn biến mới so với giai đoạn phát triển trước và có sự lồng ghép liên kết chặt chẽ. Thành phố đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2021-2025 và cần làm rõ các giải pháp cho phát triển thông qua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của Thủ đô trong giai đoạn mới...

Cần có sự phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy một cách khoa học; bám sát những thông tin, đánh giá và yêu cầu cho phát triển giai đoạn 2021-2025 đã đề cập trong Nghị quyết của Đảng bộ thành phố. Trong đó, làm rõ mục tiêu cũng như công cụ, giải pháp cũng như việc tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường bổ sung thông tin thống kê theo hướng đầy đủ, toàn diện và chi tiết hơn. Công tác kiểm tra, phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện cũng cần được đề cập rõ bên cạnh hoạt điều phối để triển khai có hiệu quả Chương trình ngay trong năm tới. Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiên cứu, đề xuất để thống nhất về kết cấu, cách trình bày nội dung các Chương trình của Thành ủy để tạo sự đồng nhất, thuận tiện trong sử dụng, tham vấn, kiểm tra kết quả thực hiện...

Hồng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/986904/lam-ro-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-suc-canh-tranh-cua-thu-do%C2%A0trong-giai-doan-moi