Lạm phát tăng vọt: Các nhà xây dựng Mỹ khốn đốn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một báo cáo độc lập cho thấy tình hình kinh doanh của các công ty xây dựng nhà ở Mỹ sụy giảm ở mức kỷ lục trong tháng 7, trong khi đó thì biên bản từ cuộc họp chính sách gần đây nhất của Cục dự trữ liên bang cũng đã nêu bật những lo ngại tăng dần đối với vấn đề lạm phát

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=77627