Làm giàu bằng cây dược liệu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dự án trồng cây dược liệu sạch do Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) chủ trì đã được áp dụng tại một số huyện. Dự án không sử dụng đất chuyên thâm canh cây lúa và các cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao mà khai thác quỹ đất kém hiệu quả như: đất bãi, khe núi đá vôi,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=82692