Làm gì để phòng tránh sét?

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Khi trời sắp xảy ra dông, thì biện pháp tránh sét tốt nhất là nên về nhà. Chỗ an toàn để tránh sét là tòa nhà, hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét (đơn giản nhất là cột thu lôi Franklin)… >> 5 người chết và 8 người bị thương do sét đánh

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2009/5/113494.cand