Lâm Đồng cần 2.700 tỷ đồng trồng rau, hoa xuất khẩu

    Nhằm khơi thông thế mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, từ nay đến năm 2010, tỉnh Lâm Đồng sẽ cần trên 2.700 tỷ đồng để trồng khoảng 30.000ha rau và hoa xuất khẩu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259381/Default.aspx