Kỹ tính

    Gốc

    Một bà khách hàng quá kỹ tính thử mãi một đôi giày, hết xỏ vào lại tháo ra, mãi sau đó mới hỏi anh bán hàng:- Anh hãy nói cho tôi biết đôi giày này đúng là hợp mốt đấy chứ?- Thưa bà, ít ra thì đôi giày ấy cũng hợp mốt lúc bà bắt đầu thử chúng.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/4/19/235209.tno