Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ

  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ngày 29/12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ bị kỷ luật

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ bị kỷ luật

  Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

  Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố Quyết định số 733-QĐ/TW ngày 24/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

  Ngọc Linh

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ky-luat-thu-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-nguyen-huu-do-233051.html