Ký ban hành luật đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ tại Ma-nát

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 20-2, Văn phòng Báo chí của Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan cho biết, Tổng thống nước này, ông Cua-man-bếch Ba-ki-ép đã ký ban hành luật đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ tại Ma-nát.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/198023