Kratos 'bẻ đầu' thần Mặt trời

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Sau khi ra tay đoạt thủ cấp Helios, Kratos dùng nó làm ngọn đuốc để soi sáng và gây lóa mắt kẻ thù.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.vnexpress.net/GT/Sap-choi/2009/06/3B9AFF72