KLS được niêm yết bổ sung hơn 18 triệu cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long được niêm yết bổ sung 18.863.060 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=3fa54aa6434964&page=category