Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khởi sắc

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Theo Bloomberg, thu nhập của người Việt Nam được nâng cao, hàng hóa xuất khẩu tăng, khách du lịch đến Việt Nam ngày càng nhiều, giúp các ngành dịch vụ phát triển mạnh. Gia nhập WTO - đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, các...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/2007/10/mlnews.2007-10-11.6276867114