Kinh tế Thủ đô Hà Nội 7 tháng của năm 2022

    Thời báo Tài chính
    4 liên quanGốcHà Nội

    Theo thống kê tình hình kinh tế của Hà Nội trong 7 tháng của năm 2022, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2%; có 17,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 9.842 triệu USD, tăng 17,2%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 3,38%. Riêng CPI tháng 7 tăng 0,61% so với tháng trước.

    .

    Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/kinh-te-thu-do-ha-noi-7-thang-cua-nam-2022-109859.html