Kinh nghiệm hay về làm đường giao thông nông thôn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cộng Hòa là một xã thuần nông có 12 thôn, tỷ lệ số dân làm nông nghiệp chiếm tới 80%. Địa hình xã nhiều đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, nhất là khi trời mưa dân cư sống thưa thớt, không tập trung. Câu chuyện về phong trào làm đường giao thông của xã Công Hòa là một kinh nghiệm hay cần nhân rộng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136998&sub=52&top=37