Kinh doanh lỗ, XD Hòa Bình vẫn mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty cổ phần xây dựng Hòa Bình ( mã chững khoán HBC) vừa thực hiện mua lại 5 tỷ đồng trái phiếu, trong khi Lỗ lũy kế của doanh nghiệp này vượt vốn điều lệ và bị Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Ngày 31/10/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình đã thực hiện mua lại 5 tỷ đồng trái phiếu mã HBCH2225002, giảm dư nợ từ 79,6 tỷ đồng, xuống 74,6 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã HBCH2225002 được phát hành ngày 31/10/2022, đáo hạn ngày 31/10/2025 (kỳ hạn 3 năm), mệnh giá 94,6 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận lỗ thêm 879,9 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế của Xây dựng Hòa Bình lên tới 2.980,3 tỷ đồng, bằng 108,7% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn.

Những điều kiện này cho thấy yếu tố có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kinh-doanh-lo-xd-hoa-binh-van-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-206722.htm