Kiện toàn chức năng lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp, kiện toàn lại ba lực lượng sẵn có là Bảo vệ dân phố, Dân phòng và Công an xã bán chuyên trách.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc làm nòng cốt xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ an ninh trật tự, ngăn ngừa các vụ việc phức tạp như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật hoặc thậm chí là các đối tượng buôn bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn.

Việc thống nhất kiện toàn các lực lượng thành một đầu mối sẽ góp phần bảo đảm linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao, khi được đưa vào áp dụng trong đời sống sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/kien-toan-chuc-nang-luc-luong-bao-ve-antt-co-so-240409.htm