Kiến nghị cho lưu hành MBH cách điệu đạt tiêu chuẩn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Ngày 23-4, tại cơ quan đại diện phía Nam - Bộ Khoa học- Công nghệ, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=55795