Kiến "điên" tấn công các thiết bị công nghệ cao

    Gốc

    Bang Texas của Mỹ đang phải chịu đựng cuộc tấn công của một loại kiến khác thường. Chúng xâm nhập vào các sân vườn và nhà ở tại Huston, làm hỏng các đồng hồ đo và máy tính.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/5/91923.cand