Kiểm tra thị trường thuốc tân dược trên toàn quốc

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Ngày 3/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã ký quyết định thành lập 2 đoàn công tác kiểm tra thị trường thuốc tân dược phía Nam và Bắc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/94440.cand