Kiểm tra các công trình trọng điểm các huyện An Phú, Phú Tân, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác tỉnh kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn các huyện: An Phú, Phú Tân, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc.

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/kiem-tra-cac-cong-trinh-trong-diem-cac-huyen-an-phu-phu-tan-tx-tan-chau-va-tp-chau-doc-3351.html