Kiểm soát ngoại tệ: Giải pháp để hạn chế nhập siêu

    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Trong tình hình nhập siêu đang bùng phát hiện nay, theo Bộ Công Thương, để hạn chế, việc đầu tiên cần triển khai ngay là kiểm soát chặt nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/163841