Kiểm kê, xác định mục đích sử dụng đất của các tổ chức

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Từ ngày 1.4 - 30.11 Bộ Tài nguyên môi trường sẽ tiến hành kiểm kê quỹ đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê theo chỉ thị 31/2007/CT-TTg...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/19/094418/6669