Không được thu phí khi lao động chưa được tiếp nhận

    1 đăng lạiGốc

    Một quy định cụ thể về mức phí môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động xuất khẩu lao động vừa được ban hành ...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=fae9424eb54a4d&page=category