Không đối không hạ gục B.52

    Gốc

    Ngày 27-12, có tới 104 lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân và hải quân Mỹ đánh phá các khu vực Mễ Trì, Văn Điển, Đông Anh (Hà Nội), Thường Tín, Đan Phượng, Hoài Đức (Hà Tây), Đồ Sơn, cầu Thượng Lý (Hải Phòng).

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/154548