“Không có ý định đầu tư ngắn hạn!”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nội dung cuộc trao đổi với ông Thomas J.Ngo, Giám đốc cấp cao Quản lý danh mục đầu tư Indochina Capital...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=e7172e82dbbda4&page=category