Không chỉ dành cho những ai đã đi qua chiến tranh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một người bạn lớn tuổi của tôi có thói quen giữ những đồ vật xưa cũ. Cô bảo những thứ ấy có thể chẳng đáng gì với nhiều người, nhưng với cô, đó là một phần cuộc sống mang rất nhiều ý nghĩa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=145852