Không chắt lọc được lửa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - SMĐH 2008 không có gương mặt đặc sắc và nổi bật, mặt bằng chất lượng không cao như những năm trước. Sau cả quá trình được rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=82701