Khởi động chương trình "Đưa trường học đến thí sinh "

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Báo Người Lao Động phối hợp với các sở GD-ĐT TPHCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tiền Giang tổ chức 6 đợt tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090211033635234P0C1017/khoi-dong-chuong-trinh-dua-truong-hoc-den-thi-sinh-.htm