Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Mỗi một công trình, sáng kiến không chỉ thể hiện khả năng tư duy sáng tạo, mà còn hàm chứa giá trị nhân văn, vì người lao động

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/235442.asp