Khởi công xây dựng tuyến đường sắt Lim - Phả Lại

    Gốc

    ND- Ngày 24-2, tại xã Đức Long, huyện Quế Võ (Bắc Ninh), Cục đường sắt Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường sắt Lim-Phả Lại. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát lệnh khởi công.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116259&sub=52&top=37