Khởi công xây dựng cầu Trái Hút bắc qua sông Hồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 14/12/2008, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Trái Hút bắc qua sông Hồng. Cây cầu này nằm trên trục tỉnh lộ 163 (đường Yên Bái - Khe Sang) được xây dựng trên địa phận 2 xã An Bình và Đông An thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=116424