Khổ với giấy phép xây dựng

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Nhiều ý kiến cho rằng một trong những lý do dẫn đến tình trạng người dân xây dựng sai phép là do quy định của Nhà nước quá nhiêu khê, bất hợp lý.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090220234224.aspx